Grip krijgen op heropnames

Met als doel: verbeteren van kwaliteit en beheersen van kosten

 • Inzicht in typen heropnames
  Op basis van internationale classificatie
 • Snelle selectie van meest opvallende casus
  Focus op gevallen die inzicht geven in verbeterpotentieel
 • Geen extra registratielast
  We maken gebruik van bestaande data
 • Wetenschappelijke basis
  Zie onze publicatie samen met ETZ Tilburg

Lees meer

Heropnames detecteren en voorkomen

Wij helpen ziekenhuizen om inzicht te krijgen in ongeplande heropnames. We detecteren welke heropnames potentieel vermijdbaar waren en helpen om deze heropnames te voorkomen. Om er achter te komen welke heropnames potentieel vermijdbaar waren, hanteren we een classificatie van heropnames die we met behulp van Reflex inzichtelijk maken. Zo werkt u aan patiëntveiligheid en kunt u vaak miljoenen euro's besparen.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Wilt u voorbeelden zien? Maak een afspraak.

Classificatie van heropnames

De ene heropname is de andere niet. Het is van belang om de interessante heropnames, die verbeterpotentieel herbergen, er snel uit te kunnen pikken. dPI past daarom een internationale classificatie van heropnames toe, die bijvoorbeeld complicaties en chronische aandoeningen onderscheid. Anderhalf jaar geleden publiceerden we hierover gezamenlijk met het ETZ in Tilburg in het NTvG.

Uitgaand van het Engelse onderzoek onderscheiden we 7 categorieën heropnames:
(A) complicatie na indexopname;
(B) verwachte maar onvoorspelbare ziekenhuiszorg;
(C) voorkeur van patiënt of zorgverlener;
(D) artefact;
(E) gerelateerd aan een ander orgaansysteem;
(F) gerelateerd aan hetzelfde orgaansysteem;
(G) sociaal-economische, psychosociale of andere indicatie.

Complicaties

Inzicht in heropnames vanwege een complicatie na OK.

Haperende zorgketen

Heropnames vanwege chronische aandoeningen.

Patronen herkennen

Ontdek welke patronen opvallen in uw ziekenhuis.

Verbeterplan

Op basis van uw cijfers duidelijke focus voor verbeteracties .

Monitoren resultaat

Directe terugkoppeling van het effect van uw verbeteracties.