Heropname

Een ongeplande heropname in het ziekenhuis is een indicator die steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor ziekenhuizen, maar bij uitstek voor de gehele zorgketen. Op basis van de bestaande medische registratie kunnen ziekenhuizen makkelijk inzicht krijgen in ongeplande heropnames. Dit is het startpunt voor nadere analyse en verbetering. Op deze website staat meer informatie over dit onderwerp. Over ons

Relatie met kwaliteit

Ongeplande heropnames worden gezien als indicator voor patiĆ«ntveiligheid. Daarvoor is het van belang om heropnames te kunnen detecteren die potentieel vermijdbaar waren. Dit wordt gedaan door de heropnamecijfers te standaardiseren voor casemixfactoren en vervolgens te classificeren naar type heropname. EenĀ heropname kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een complicatie die thuis optreedt na behandeling in het ziekenhuis. Meer informatie over heropnamecijfers

Verbeterpotentieel

Er zijn diverse voorbeelden, met name uit de VS, van interventies die het aantal heropnames kunnen terugdringen. Hoewel de zorg in de VS anders is georganiseerd, zijn er veel inspirerende voorbeelden die voor Nederland interessant zijn. Bekijk voorbeelden van verbeterinitiatieven